Dalam Al Quran Al Muqtadir Disebut Sebanyak

Posted on

Dalam Al Quran Al Muqtadir Disebut Sebanyak

Hasil pencarian tentang
Isi+kandungan+surat+al+baqarah+ayat+186

[[1 ~ FATIHAH
AL-KITAB (PEMBUKA KITAB SUCI) Pendahuluan: Makkiyyah, 7
ayat
~
Surat
al-Fâtihah ini termasuk…Disebut
al-Fâtihah (pembuka), karena letaknya yang berada urutan pertama
suratsurat
al-Qur’ân….Surat
yang pertama diturunkan secara lengkap di antara
suratsurat
yang ada dalam
al-Qur’ân ini merupakan…intisari dari seluruh
kandungan
al-Qur’ân yang kemudian diperinci oleh
suratsurat
sesudahnya….Oleh sebab itu,
surat
ini juga disebut dengan nama Umm
al-Kitâb (induk
al-Qur’ân).]]

Kredit barang tanpa riba di SyarQ

[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78
ayat
~
Kandungan
utama
surat
ini adalah…Ayat
yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ’i rabbikumâ tukadzdzibân dalam
surat
ini disebut sebanyak tiga puluh…Pengulangan
ayat
seperti ini kita temukan pula pada beberapa
surat
lain dalam
al-Qur’ân yang, tentunya…Masing-masing
ayat
itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada
ayatAl-Rahmân, Tuhan Yang Maha Pengasih.

[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78
ayat
~
Kandungan
utama
surat
ini adalah…Ayat
yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ’i rabbikumâ tukadzdzibân dalam
surat
ini disebut sebanyak tiga puluh…Pengulangan
ayat
seperti ini kita temukan pula pada beberapa
surat
lain dalam
al-Qur’ân yang, tentunya…Masing-masing
ayat
itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada
ayatAl-Rahmân, Tuhan Yang Maha Pengasih.

Thaa Siin (Surat) ini adalah
ayatayat
Al
Quran, dan (ayatayat) Kitab yang menjelaskan,

(Surat) ini adalah (sebagian dari)
ayatayat
Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayatayat)
Al
Quran yang

Sesungguhnya surah itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya)
kandungan
isi
surah itu, (‘Dengan menyebut

maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir
suratalBaqarah
ayat
190-194, yang berkenaan dengan perang.

Berilah peringatan, dengan
isi
kandungan
al-Qur’ân ini, mereka yang takut kepada kedahsyatan suatu hari

Sesungguhnya
surat
itu, dari SuIaiman dan sesungguhnya (isi)nya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha

Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya
ayatayat
Kami (pengetahuan…tentang
isi
Al
Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada
ayatayat
itu, lalu dia diikuti oleh syaitan

[[7 ~
AL-A’RAF (TEMPAT TERTINGGI ANTARA SURGA DAN NERAKA)(1) Pendahuluan: Makkiyyah, 206
ayat
~
Surat…yang berisi 206
ayat
ini termasuk kelompok
surat
Makkiyyah yang diturunkan di Mekkah, kecuali
ayat
163…Permulaan
surat
ini merupakan kelanjutan dari bagian akhir
surat
al-An’âm….Setelah pada bagian akhir
surat
al-An’âm itu dibicarakan tentang hewan ternak, awal
surat
al-A’râf mengandung…Selain itu,
surat
al-A’râf mengandung beberapa kisah.

[[18 ~
AL-KAHF (GUA) Pendahuluan: Makkiyyah, 110
ayat
~
Surat
al-Kahf termasuk kelompok
surat
Makkiyyah…Surat
al-Kahf diawali dengan pujian pada Allah, sebagai ungkapan rasa syukur atas diturunkannya
al-Qur’ân…Di antara
ayatayat
surat
al-Kahf ada yang berisikan ancaman bagi orang-orang yang beranggapan bahwa…Selanjutnya,
surat
ini juga menuturkan kisah Ashhâb
al-Kahf (pemuda-pemuda beriman penghuni gua) yang…Dalam
surat
ini Allah juga memerintahkan Rasulullah saw. agar membaca
al-Qur’ân, memberi peringatan kepada

Allah bersumpah demi
al-Qur’ân yang dengan jelas menerangkan
kandungan
isinya, baik berupa ajaran akidah

Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai
ayat
ini dari segi hukum…internasional telah disinggung pada
ayatayat
peperangan, dari nomor 190-195
surat
alBaqarah.

[[46 ~
AL-AHQAF (BUKIT-BUKIT PASIR) Pendahuluan: Makkiyyah, 35
ayat
~
Surat
ini berbicara tentang turunnya…al-Qurân dari sisi Allah, kewajiban beriman kepada
al-Qur’ân, Nabi Muhammad saw. dan kepada hari kiamat…Selain itu,
surat
ini juga menggugah kita untuk dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang-orang…Pada bagian selanjutnya,
surat
ini memaparkan kisah sekelompok jin yang mendengar ketika
al-Qur’ân dibaca…Surat
ini diawali dengan menyebut dua fonem Arab, hâ dan mîm, seperti beberapa
surat
lain dalam
al-Qur’ân

[[15 ~
AL-HIJR (LEMBAH HIJR, ANTARA MADINAH DAN SYAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 99
ayat
~
Surat
al-Hijr…termasuk dalam kelompok
surat
Makkiyyah….Secara garis besar,
surat
ini berisi berita dan pelajaran yang dapat diambil dari kejadian-kejadian yang…Selain itu,
surat
ini juga mengandung keterangan mengenai balasan baik dan buruk, posisi
al-Qur’ân, dan…Itu adalah
ayatayat
kitab suci yang diturunkan, dibaca, dan diterangkan dengan jelas.

Baca Juga:  Baju Warna Putih Tulang Cocok Dengan Jilbab Warna Apa

Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam
ayatAl
Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada
ayat
sebelumnya, dijelaskan

[[68 ~
AL-QALAM (PENA) Pendahuluan: Makkiyyah, 52
ayat
~
Surat
ini berisikan pembelaan terhadap Rasululah…kebun yang ceritanya dituturkan di dalam
surat
ini….Selain itu,
surat
ini berisi penolakan terhadap kepalsuan para pendusta yang menyandangkan sesuatu yang…Surat
ini ditutup dengan keterangan tentang kemuliaan
al-Qur’ân.]]…Nûn adalah salah satu huruf fonemis yang digunakan untuk memulai sebagian
suratsurat
al-Qur’ân sebagai

(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang
Al-Mala’ul A’la) yakni para malaikat itu (ketika…AlBaqarah, 30)

Dan apabila suatu
surat
al-Qur’ân diturunkan dan didengar oleh orang-orang munafik, mereka mengolok-olok…mereka berkata kepada sebagian yang lain, “Siapakah di antara kalian yang bertambah imannya karena oleh
surat…Orang-orang Mukmin yang melihat cahaya dan mengetahui kebenaran akan bertambah keimanan mereka dengan
ayatayat…Allah, dan mereka akan bergembira dengan turunnya
ayatayat
itu.

[[27 ~ AN-NAML (SEMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 93
ayat
~
Surat
al-Naml dimulai dengan huruf-huruf fonemis…mencela orang-orang yang enggan mendengarkan
al-Qur’ân….Ayatayat
pertama
surat
ini menuturkan kisah dan berbagai mukjizat Mûsâ a. s., kisah Dâwûd a. s. dan…al-Qur’ân dengan kesempurnaan mukjizatnya….rahasia mukjizat
al-Qur’ân sambil memberi isyarat bahwa bahasa
al-Qur’ân itu sama dengan bahasa yang

[[45 ~
AL-JAATSIYAH (YANG BERLUTUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 37
ayat
~
Surat
ini diawali dengan dua huruf…Terhadap
ayatayat
al-Qur’ân yang berbicara tentang kemahakuasaan Allah, mereka malah menyikapinya dengan…Pada
ayatayat
selanjutnya,
surat
ini kembali berbicara tentang sikap mereka yang mengingkari hari kiamat…hari kiamat, dan bahwa tempat kembali mereka adalah neraka sebagai akibat sikap mencemoohkan
ayatayatSurat
ini diawali dengan dua fonem Arab, sebagimana halnya cara
al-Qur’ân dalam mengawali beberapa
surat

Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1)
Ayat
ini ditafsirkan oleh
surat
al-A’râf,…sesuai dengan kaidah “Ayat
al-Qur’ân menafsirkan
ayat
yang lain” (al-Qur’ân yufassiru ba’dluhu ba’dlan

(Lihat juga catatan kaki tafsir
ayat
189,
surat
alBaqarah).

[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109
ayat
~
Surat
ini termasuk dalam
Surat
Makkiyyah…Dengan berisikan 109
ayat,
surat
ini dimulai dengan menerangkan tentang kedudukan Kitab Suci
al-Qur’ân…Huruf-huruf itu mengisyaratkan bahwa
al-Qur’ân terdiri atas huruf-huruf seperti itu….Kendati demikian, orang-orang musyrik tetap tidak dapat mendatangkan sesuatu yang semisal dengan
al-Qur’ân…Sekalipun mereka telah bersepakat untuk tidak mendengarkan
ayatayat
suci ini atau
ayatayat
al-Qur’ân

[[69 ~
AL-HAQQAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 52
ayat
~
Surat
ini memaparkan keadaan pada hari…Surat
ini juga berbicara tentang tiupan sangkakala, perubahan dan kehancuran bumi, gunung dan langit…Dalam
surat
ini terdapat berita gembira bagi para pengikut kebenaran berupa balasan terhormat dan kenikmatan…Surat
ini di tutup dengan pembicaraan tentang kebenaran Rasulullah saw. dalam semua yang disampaikannya…dan kebenaran
al-Qur’ân yang mutlak.]]

[[69 ~
AL-HAQQAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 52
ayat
~
Surat
ini memaparkan keadaan pada hari…Surat
ini juga berbicara tentang tiupan sangkakala, perubahan dan kehancuran bumi, gunung dan langit…Dalam
surat
ini terdapat berita gembira bagi para pengikut kebenaran berupa balasan terhormat dan kenikmatan…Surat
ini di tutup dengan pembicaraan tentang kebenaran Rasulullah saw. dalam semua yang disampaikannya…dan kebenaran
al-Qur’ân yang mutlak.]]

[[13 ~ AR-RA’D (GURUH) Pendahuluan: Madaniyyah, 43
ayat
~
Surat
al-Ra’d termasuk kelompok
surat
Madaniyyah…dan berisikan 43
ayat….Surat
ini diawali dengan keterangan mengenai posisi
al-Qur’ân yang merupakan wahyu Allah swt., keterangan…Alif, Lâm, Râ’, adalah huruf-huruf fonemis yang mengawali beberapa
surat
al-Qur’ân….Ayatayat
yang dibacakan ini adalah
al-Qur’ân, sebuah kitab suci yang diturunkan kepadamu, Muhammad,

Dalam Al Quran Al Muqtadir Disebut Sebanyak

Sumber: https://tafsirq.com/topik/Isi+kandungan+surat+al+baqarah+ayat+186